Tổ chức họp chi bộ thường kì tháng 9 năm 2019.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 30/8/2019, chi bộ Trường THCS Thị Trấn tổ chức sinh hoạt thường kì tháng 9 năm 2019.

Tham gia có các đồng chí Trần Văn Như, ĐUV, Bí thư Thị đoàn Thị Trấn Vĩnh Thuận, đồng chí Đặng Thị Thủy, Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thuận Tiến, phó Bí thư Chi bộ cùng các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (đứng) phát biểu cùng chi bộ

Nội dung sinh hoạt ngoài đóng đảng phí theo quy định, các đồng chí được nghe đồng chí Lê Thị Anh Đào kể về câu truyện do thiếu tướng Phan Văn Soàn, cận vệ Bác kể về Bác muốn thăm 1 gia đình nghèo nhất ở Hà Nội, Bác tách đàon để đi thăm là một chị góa chồng, đông con làm nghề gánh nước. Qua đó mong muốn các đồng chí Đảng viên trong chi bộ quan tâm hơn đến đối tượng học sinh nghèo, khó khăn, sống phải biết sẻ chia.

Chi bộ cũng thông qua bản báo cáo tự giám sát của 2 đồng chí Nguyễn Văn Liêm và Trần Thuận Tiến; thoogn qua nội dung sinh hoạt chuyên đề, thông qua một số nội dung nổi bật trong thông tin nội bộ tháng 9/2019.

Đồng chí Đặng Thị Thủy, Bí thư chi bộ thông qua báo cáo các công việc đã làm được ở tháng 8, trong đó nhấn mạnh tất cả đảng viên Chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19 – 12 – 2016  của Bộ Chính trị khoá XII “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; gương mẫu trong việc thực hiện Quy định tại địa phương cư trú;  Chi bộ tổ chức kiểm tra hàng tháng về sinh hoạt, công tác của đảng viên theo đúng Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03 – 01 – 2018 của Ban Bí thư “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 – 05 – 2016 của Bộ Chính trị…

Phát biểu với chi bộ, đồng chí Trần văn Như lư ý chi bộ một số công việc như chuẩn bị Đại hội chi bộ, bầu cử Trưởng Khu phố, thống kê tình hình giám sát trong chi bộ và một số nội dung khác liên quan đế chuyên môn như khai giảng, dạy học.