Lịch dự giờ tuần 26

Lịch dự giờ tuần 26

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 26

Lịch dạy thay tuần 26

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ chuyên môn lần thứ hai, tháng 05/2020

Nội dung họp tổ chuyên môn lần thứ hai, tháng 05/2020

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 25

Lịch dạy thay tuần 25

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ chuyên môn lần thứ nhất, tháng 05/2020

Nội dung họp tổ chuyên môn lần thứ nhất, tháng 05/2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động tháng 5/2020

Kế hoạch hoạt động tháng 5/2020

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 23 (04/5/2020-09/5/2020)

Lịch dạy thay tuần 23 (04/5/2020-09/5/2020)

Lượt xem:

...
Kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học trong tuần 23 và 24 của chuyên môn trường THCS Thị Trấn

Kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học trong tuần 23 và 24 của chuyên môn trường THCS Thị Trấn

Lượt xem:

– Các tổ bộ môn của trường THCS Thị Trấn đã lập kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học trong tuần 23 và 24 để ứng phó với dịch Corona. Đường dẫn tải tài liệu (bên dưới) để các em tự học: (Bao gồm tất cả các môn trong chương trình học của học sinh) Kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học của chuyên môn trường THCS Thị... ...
Lịch dạy thay tuần 22

Lịch dạy thay tuần 22

Lượt xem:

...
Lịch dự giờ tuần 22

Lịch dự giờ tuần 22

Lượt xem:

...
Trang 1 / 512345 »