Tập huấn giới thiệu các SGK mới được Bộ phê duyệt bổ sung (Sách Thể dục 8, Bộ Chân trời sáng tạo)

Tập huấn giới thiệu các SGK mới được Bộ phê duyệt bổ sung (Sách Thể dục 8, Bộ Chân trời sáng tạo)

Lượt xem:

Vào 15h00 ngày 17/03/2023 tại phòng Tin học 1. Thầy Đình Duy (phụ trách CNTT), thầy Hoàng Duy, thầy Sớm, thầy Lùng, thầy Tuấn Kiệt tham gia dự Tập huấn giới thiệu các SGK mới được Bộ phê duyệt bổ sung (Sách Thể dục 8, Bộ Chân trời sáng tạo). Chủ đề: NXBGDVN – Hội thảo Giới thiệu Sách giáo khoa, thiết bị giáo dục theo CTGDPT2018 – Ngày 17/03/2023... ...
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

Lượt xem:

...
Đăng ký an ninh, an toàn trường học 2023

Đăng ký an ninh, an toàn trường học 2023

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 3/2023

Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 3/2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 3/2023

Kế hoạch tháng 3/2023

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 02/2023

Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 02/2023

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 25

Lịch dạy thay tuần 25

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 24

Lịch dạy thay tuần 24

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 23

Lịch dạy thay tuần 23

Lượt xem:

...
Trang 1 / 4412345 » 102030...Cuối »