Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/11/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/11/2020

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ chuyên môn lần thứ hai, tháng 11/2020

Nội dung họp tổ chuyên môn lần thứ hai, tháng 11/2020

Lượt xem:

...
1. Xây dựng kế hoạch giáo dục

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục

Lượt xem:

...
2. Hướng dẫn điều chỉnh NDDH Công nghệ 2020

2. Hướng dẫn điều chỉnh NDDH Công nghệ 2020

Lượt xem:

...
3. Chương trình GDPT 2018 Công nghệ

3. Chương trình GDPT 2018 Công nghệ

Lượt xem:

...
4. Chuẩn kiến thức kỹ năng Công nghệ

4. Chuẩn kiến thức kỹ năng Công nghệ

Lượt xem:

...
5. Kế hoạch giáo dục Công nghệ

5. Kế hoạch giáo dục Công nghệ

Lượt xem:

...
6. Rà soát, tinh giản nội dung dạy học

6. Rà soát, tinh giản nội dung dạy học

Lượt xem:

...
8. Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

8. Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

Lượt xem:

...
9. Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn

9. Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu tổ, áp dụng từ ngày 16/11/2020

Thời khóa biểu tổ, áp dụng từ ngày 16/11/2020

Lượt xem:

...
Trang 1 / 1012345 » ...Cuối »