Hồ sơ tổ Văn-GDCD

1 Huỳnh Văn Toàn Tổ trưởng
2 Trần Thị Bích Thuỷ Tổ phó
3 Nguyễn Thị Thu Thùy Giáo viên
4 Nguyễn Thị Mãi Giáo viên
5 Lý Kim Ba Giáo viên
6 Nguyễn Thị Bích Nhi Giáo viên
7 Ngô Trường Chinh Giáo viên
8 Cao Thị Thuỳ Ngân Giáo viên
9 Trần Ngọc Thạnh Giáo viên
10 Huỳnh Thị Ái Chi Giáo viên
11 Tô Kiều Diễm Giáo viên
12 Lê Ngọc Hân Giáo viên