Trương Văn Nới
 • Trương Văn Nới
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư chi bộ trường THCS Thị Trấn
 • 0944013949
 • tvnoi@vinhthuan.edu.vn
 • Nhiệm kỳ 2022-2025
Nguyễn Thanh Phong
 • Nguyễn Thanh Phong
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường THCS Thị Trấn
 • 0919131069
 • ntphong@vinhthuan.edu.vn