KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Lượt xem:

 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 ...
LĐLĐ: Công văn hiến màu tình nguyện đợt 1/2020

LĐLĐ: Công văn hiến màu tình nguyện đợt 1/2020

Lượt xem:

...
CĐCS- Kế hoạch học tập Chuyên đề 2020

CĐCS- Kế hoạch học tập Chuyên đề 2020

Lượt xem:

...
Tài liệu học tập Chuyên đề 2020

Tài liệu học tập Chuyên đề 2020

Lượt xem:

...
Nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020 của LĐLĐ.

Nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020 của LĐLĐ.

Lượt xem:

...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 03/2020  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 04/2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 03/2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 04/2020

Lượt xem:

Bí thư chi bộ TB: Do thực hiện chỉ  thị 16 của chính phủ nên tháng 4 không họp chi bộ mà chỉ hội ý chi ủy và gửi báo cáo đến các Đc đảng viên xem để thực hiện. Trân trọng ! ...
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2020-2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2020-2022

Lượt xem:

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thi hành điều lệ Đảng; Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Công văn số 609-CV/HU, ngày... ...
Trang 1 / 212 »