HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Chú ý: Các em học sinh tranh thủ vào lớp học trước thời gian bắt đầu tiết học từ 10-15 phút.

Nếu các em vào học mà gặp vấn đề không vào được thì liên hệ với thầy Trần Đình Duy Điện thoại (Zalo): 0942.421.827  hoặc 0383.369.827 hoặc Email: tdduy@vinhthuan.edu.vn hoặc trang Face: www.facebook.com/KySuCuiMia

THỜI GIAN BUỔI SÁNG
Tiết 1: Bắt đầu từ 7h30 đến 8h15
Tiết 2: Bắt đầu từ 8h30 đến 9h15
Tiết 3: Bắt đầu từ 9h30 đến 10h15

THỜI GIAN BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Bắt đầu từ 13h30 đến 14h15
Tiết 2: Bắt đầu từ 14h30 đến 15h15
Tiết 3: Bắt đầu từ 15h30 đến 16h15

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 6
Từ ngày 27/04/2020
Thứ/tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
(C. Huyền)
Ngữ văn
(T. Toàn)
Địa lý
(C. Duyên)
Tiếng anh (10N)
(T. Hậu)
Toán
(T. Vũ)
Âm nhạc
(T. Mãi)
2 Vật lý
(C. Nhung)
Lịch sử
(C. Hiếu)
Toán
(T. Vũ)
Tin học
(T.Thới)
Sinh học
(C.Hiền)
Mĩ thuật
(T. Mãi)
3 Ngữ văn
(T. Toàn)
Tiếng anh (10N)
(T. Hậu)
Ngữ văn
(T. Toàn)
GDCD
(C. Thùy)
Công nghệ
(C. Thùy)
Thể dục
(T. Sớm)

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 7
Từ ngày 27/04/2020
Thứ/tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Chiều
1 Vật lý
(C. Oanh)
Ngữ văn
(T. Chinh)
Toán
(T. Trung)
Tiếng anh (7N)
(T. Bình)
KHXH VNEN
(T. Liêm)
Toán
(T. Trung)
Tiếng anh (10N)
(T. Kiệt)
Âm nhạc
(C. Linh)
2 Ngữ văn
(T. Chinh)
Lịch sử
(T. Bềnh)
Địa lý
(C. Hương)
GDCD
(C. Diễm)
GDCD VNEN
(C. Ngân)
Sinh học
(T.Bảy)
Công nghệ
(C.Tuyền)
Mĩ thuật
(V.Anh)
3 Toán
(T. Trung)
Tiếng anh (7N)
(T. Bình)
Ngữ văn
(T. Chinh)
Tin học
(C.Mãi Em)
KHTN VNEN
(C.Oanh)
Tiếng anh (10N)
(T. Kiệt)
Thể dục
(T. Dương)

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 8
Từ ngày 27/04/2020
Thứ/tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Chiều
1 Toán
(C. Trúc)
Ngữ văn
(C. Kim Ba)
Toán
(C. Trúc)
Tiếng anh (10N) (C. Loan) KHTN
VNEN
(C.Tâm)
Toán
(C. Trúc)
Tiếng anh (7N)
(C. Loan)
Mĩ thuật
(V. Anh)
2 Vật lý
(C. Tâm)
Lịch sử
(T. Liêm)
Ngữ văn
(C. Kim Ba)
Sinh học
(C.Phước)
GDCD
VNEN
(C. Chi)
Tin học
(T.Duy)
Tiếng anh (7N)
(C. Loan)
Âm nhạc
(C. Linh )
3 Ngữ văn
(C. Kim Ba)
Tiếng anh (10N) (C. Loan) Địa lý
(C. Hương)
GDCD
(C. Chi)
KHXH
VNEN
(T. Liêm)
Hóa học
(C.Phước)
Công nghệ
(C.Tuyền)
Thể dục
(T. Lùng)