Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1777/QĐ-UBND 18/07/2021 Quyết định, Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Công văn, Thông tư,
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên