TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

Gương mặt tiêu biểu năm học 2017 – 2018 (Phần 1)

Gương mặt tiêu biểu năm học 2017 – 2018 (Phần 1)

Năm học 2017-2018 Trường THCS Thị Trấn đạt nhiều thành tích trong đó có phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thầy Nguyễn Trung Giang, thầy Trương Trung Kiên, cô Lê Thị Anh Đào, thầy Tiền Thanh...

Tin tức

Gương mặt tiêu biểu năm học 2017 – 2018 (Phần 1)

Gương mặt tiêu biểu năm học 2017 – 2018 (Phần 1)

Năm học 2017-2018 Trường THCS Thị Trấn đạt nhiều thành tích trong đó có phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thầy Nguyễn Trung Giang, thầy Trương Trung Kiên, cô Lê Thị Anh Đào, thầy Tiền Thanh...