Tin tức giáo dục

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 (PHẦN 2)

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 (PHẦN 2)

Năm học 2017-2018 Trường THCS Thị Trấn đạt nhiều thành tích trong đó có phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thầy Trần Thuận Tiến, Thầy Mã Phước Tường, thầy Nguyễn...

Chuyên đề giáo dục

Giáo viên Trường THCS Thị Trấn tham gia các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018-2019

Giáo viên Trường THCS Thị Trấn tham gia các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018-2019

Trường THCS Thị Trấn là 1 trong 3 địa điểm được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý  và giáo viên cấp huyện năm học 2018-2019, diễn ra trong...