Thời khoá biểu tổ KHTN, áp dụng từ ngày 08/4/2024

Thời khoá biểu tổ KHTN, áp dụng từ ngày 08/4/2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 4/2024

Kế hoạch tháng 4/2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 02/2024

Kế hoạch tháng 02/2024

Lượt xem:

...
Thời khoá biểu tổ KHTN, áp dụng từ ngày 11/3/2024

Thời khoá biểu tổ KHTN, áp dụng từ ngày 11/3/2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 3/2024

Kế hoạch tháng 3/2024

Lượt xem:

...
Thời khoá biểu tổ KHTN, áp dụng từ ngày 08/01/2024

Thời khoá biểu tổ KHTN, áp dụng từ ngày 08/01/2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 01/2024

Kế hoạch tháng 01/2024

Lượt xem:

...
Công tác kiểm tra lãnh đạo nhà trường năm học 2023-2024

Công tác kiểm tra lãnh đạo nhà trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 Kiểm tra hồ sơ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eev2oyTb1uhHuAKjR-yo6ijsQIeBlksssCyFyRnSxuo/edit#gid=1999355609 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THPT VÀ PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC ...
Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 12/2023

Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 12/2023

Lượt xem:

...
Tổ Khoa học tự nhiên tổ chức bài học minh hoạ lần thứ nhất, năm học 2023-2024

Tổ Khoa học tự nhiên tổ chức bài học minh hoạ lần thứ nhất, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-THCS ngày 06/10/2023 của trường THCS Thị Trấn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2023-2024; Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-THCS ngày 19/10/2023 của trường THCS Thị Trấn về kế hoạch thực hiện chuyên đề, bài học minh họa năm học 2023-2024; Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TKHTN, ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Tổ Khoa học tự nhiên về... ...
Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 12/2023

Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 12/2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 4112345 » 102030...Cuối »