Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 3/2023

Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 3/2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 3/2023

Kế hoạch tháng 3/2023

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 02/2023

Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 02/2023

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 25

Lịch dạy thay tuần 25

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 24

Lịch dạy thay tuần 24

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 23

Lịch dạy thay tuần 23

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 22

Lịch dạy thay tuần 22

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu tổ áp dụng từ ngày 12/02/2023

Thời khóa biểu tổ áp dụng từ ngày 12/02/2023

Lượt xem:

...
Phân công nhiệm vụ từ ngày 13/02/2023

Phân công nhiệm vụ từ ngày 13/02/2023

Lượt xem:

1. Quyết định phân công nhân sự 2. Phân công nhân sự thực hiện từ ngày 13/02/2023 ...
Thời khóa biểu tổ áp dụng từ ngày 06/02/2023

Thời khóa biểu tổ áp dụng từ ngày 06/02/2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3612345 » 102030...Cuối »