Thành tích nhà trường

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

I/ Phong trào thi đua:

– Năm học 2011-2012 trường là đơn vị dẩn đầu trong phong trào thi đua khối THCS (Cờ thi đua hạng nhất của UBND tỉnh Kiên Giang).

Jpeg

– Năm học 2012-2013 trường là đơn vị dẩn đầu trong phong trào thi đua khối THCS (Cờ thi đua hạng nhất của UBND tỉnh Kiên Giang).

Jpeg

– Tháng 11/2012 được công nhận trường chuẩn quốc gia

Jpeg

– Năm học 2014-2015 trường đạt hạng 3 thi đua của khối THCS

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

– Ngày 03 tháng 02 năm 2015 trường được công nhận trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ III.

Jpeg

– Năm học 2015-2016 trường là đơn vị dẩn đầu trong phong trào thi đua khối THCS (Cờ thi đua hạng nhất của UBND tỉnh Kiên Giang).

IMG_20180525_083323

– Năm học 2016-2017 trường là đơn vị dẩn đầu trong phong trào thi đua khối THCS (Cờ thi đua hạng nhất của UBND tỉnh Kiên Giang).

IMG_20180525_083328

– Năm học 2017-2018 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lần 2

IMG_20180525_081612