Quy chế dân chủ từ năm học 2023-2024

Quy chế dân chủ từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/15ST_rYgRDjZaZnLHV0ZktXIRTmT5DOdn/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kế hoạch an toàn trường học năm học 2023-2024

Kế hoạch an toàn trường học năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1_Hu4lMB7TE3v6fV-C33G1kQdH_44HsKkIAJ9fWwRhXU/edit?usp=sharing ...
Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/12kj1UD2LiViGheay_cjZZPd1Kz41kPJf/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 2023-2024

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1V3zbRGFwBI_M-UWBt0sG_9r1dlcbB7B9/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1h0DUk4ubovi7n2Ra4Y0O2oa695pzbdAi/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kết quả hội thi cấp huyện năm học 2022-2023

Kết quả hội thi cấp huyện năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 812345 » ...Cuối »