Công tác kiểm tra lãnh đạo nhà trường năm học 2023-2024

Công tác kiểm tra lãnh đạo nhà trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 Kiểm tra hồ sơ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eev2oyTb1uhHuAKjR-yo6ijsQIeBlksssCyFyRnSxuo/edit#gid=1999355609 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THPT VÀ PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC ...
Kế họach kiểm tra Phòng giáo dục năm học 2023-2024

Kế họach kiểm tra Phòng giáo dục năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Kê khai chiết tính hàng tháng năm học 2023-2024

Kê khai chiết tính hàng tháng năm học 2023-2024

Lượt xem:

http://https://forms.gle/Nrw4qdz6UKJ8sep69 Đường link xem tiến độ kê khai: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaHApn9-mhP7xOqAg02hNe2JZBW0qEZZCPS1_WC-6sE/edit?resourcekey#gid=1744892628 ...
Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

Kế hoạch chọn từ đường link: https://docs.google.com/document/d/1rEPfvZoP-7tQ9LH71uTRsLDumePiTWlM/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kê khai chiết tính năm học 2023-2024

Kê khai chiết tính năm học 2023-2024

Lượt xem:

Tất cả giáo viên giảng dạy đềy phải kê khai chiết tính hàng tháng. Thời gian tính như sau, cuối mỗi tháng đến đầu tuần tháng mới lãnh đạo nhà trường gửi đường link nhập liệu. Thầy cô vào đường link nhập thông tinh vào đó để lãnh đạo và kế toán theo dõi hết năm học. Rất mong thầy, cô thực hiện tốt. Đường link nhập liệu kê... ...
Quy chế dân chủ từ năm học 2023-2024

Quy chế dân chủ từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/15ST_rYgRDjZaZnLHV0ZktXIRTmT5DOdn/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kế hoạch an toàn trường học năm học 2023-2024

Kế hoạch an toàn trường học năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1_Hu4lMB7TE3v6fV-C33G1kQdH_44HsKkIAJ9fWwRhXU/edit?usp=sharing ...
Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/12kj1UD2LiViGheay_cjZZPd1Kz41kPJf/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 2023-2024

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1V3zbRGFwBI_M-UWBt0sG_9r1dlcbB7B9/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1h0DUk4ubovi7n2Ra4Y0O2oa695pzbdAi/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Trang 1 / 3123 »