Kế hoạch phong chống tham nhũng năm 2024

Kế hoạch phong chống tham nhũng năm 2024

Lượt xem:

...
Kết quả thi đua năm học 2022-2023

Kết quả thi đua năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Tổ chức thi IOE (Tiếng anh qua mạng) cấp trường cho học sinh THCS Thị Trấn

Tổ chức thi IOE (Tiếng anh qua mạng) cấp trường cho học sinh THCS Thị Trấn

Lượt xem:

Vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2024, Trường THCS Thị Trấn tổ chức thi IOE cấp trường cho các em học sinh của trường. Tham gia có các em học sinh các khối lớp từ 6 đến 9, tổng số học sinh tham gia là 28 em đủ điều kiện Các em tham gia thi nghiêm túc và tự tin. (một số hình ảnh) ...
Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

Kế hoạch chọn từ đường link: https://docs.google.com/document/d/1rEPfvZoP-7tQ9LH71uTRsLDumePiTWlM/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kê khai chiết tính năm học 2023-2024

Kê khai chiết tính năm học 2023-2024

Lượt xem:

Tất cả giáo viên giảng dạy đềy phải kê khai chiết tính hàng tháng. Thời gian tính như sau, cuối mỗi tháng đến đầu tuần tháng mới lãnh đạo nhà trường gửi đường link nhập liệu. Thầy cô vào đường link nhập thông tinh vào đó để lãnh đạo và kế toán theo dõi hết năm học. Rất mong thầy, cô thực hiện tốt. Đường link nhập liệu kê... ...
Quy chế dân chủ từ năm học 2023-2024

Quy chế dân chủ từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/15ST_rYgRDjZaZnLHV0ZktXIRTmT5DOdn/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/12kj1UD2LiViGheay_cjZZPd1Kz41kPJf/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 2023-2024

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1V3zbRGFwBI_M-UWBt0sG_9r1dlcbB7B9/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1h0DUk4ubovi7n2Ra4Y0O2oa695pzbdAi/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Trang 1 / 1712345 » 10...Cuối »