Bồi dưỡng tập huấn chính trị năm 2019 cho Cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17,18 tháng 8 năm 2019, tại Trường THCS Thị Trấn diễn ra lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2019 cho cán bộ, giáo viên 5 trường gồm TH Thị Trấn 1, THCS Thị Trấn, TH Vĩnh bình Bắc 3, Mẫu Giáo Bình Minh và TH Thị Trấn 2 với 180 cán bộ giáo viên tham dự.

Báo cáo viên có Ông Võ Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận (báo cáo viên Tỉnh ủy Kiên Giang) và bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – triển khai các nội dung cho lớp.

Mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, phổ thông trong huyện nắm vững nội dung cơ bản một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 gắn với nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của cán bộ, giáo viên.

Nội dung bồi dưỡng tập trung: Tình hình quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 tác động đến Việt Nam và tình hình kinh tế-xã hội trong nước, của tỉnh và địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019. Giá trị lý luận và thực tiễn 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo thực hiện di chúc của Người trong giai đoạn hiện nay.  Tình hình phát triển giáo dục-đào tạo của tỉnh, địa phương năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau khi được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung nêu trên sẽ viết bài thu hoạch và nộp cho thủ trưởng đơn vị, gửi bài thu hoạch của tập thể đơn vị cho ban Tuyên giáo Huyện ủy.