Cách tính đóng Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường B Ủy ban nhân dân huyện Vinh Thuận diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, cách tính đóng bảo hiểm y tế 1 năm tính bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với 12 tháng, tức là bằng 1.490.000 (đồng) x 4,5% x 12 (tháng) = 804.600 đồng. Tuy nhiên các em học sinh được hỗ trợ 40% nên  trong năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận các em học sinh phải đóng tiền Bảo hiểm y tế học sinh là 482.760 đồng, riêng các em học sinh ngoài tỉnh (Cà Mau, Bạc Liêu…) phải đóng 70% của 804.600 đồng bằng 653.220 đồng.