Chi bộ Trường THCS Thị Trấn sinh hoạt thường kì tháng 8/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 02/8/2019, chi bộ Trường THCS Thị Trấn tổ chức sinh hoạt thường kì tháng 8 năm 2019.

Tham gia có các đồng chí Đặng Thị Thủy, Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thuận Tiến, phó Bí thư Chi bộ cùng các đồng chí đảng viên dang sinh hoạt trong chi bộ.

Nội dung sinh hoạt ngoài đóng đảng phí theo quy định, các đồng chí được nghe đồng chí Trần Hữu Duyên kể chuyện Bác Hồ với tựa đề “một lần nhớ mãi”, qua đó các đồng chí trao đổi về ý nghĩa qua câu chuyện trên. Chi bộ cũng thông qua bản báo cáo tự giám sát của 2 đồng chí Trần Thanh Dương và Huỳnh Thị Ái Chi, thông qua một số nội dung nổi bật trong thông tin nội bộ tháng 8/2019.

Đồng chí Đặng Thị Thủy, Bí thư chi bộ thông qua báo cáo các công việc đã làm được ở tháng 7, trong đó nổi bật có 11 đảng viên hoàn thành lớp sơ cấp chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, phòng thủ; đảng viên dự sơ kết 6 tháng của Đảng ủy Thị trấn: kết quả có 42/44 đc tham dự (2 đ/c di học), tất cả tiếp thu nghiêm túc. Việc tạo nguồn và phát triển đảng viên đúng Nghị quyết chi bộ, có kế hoạch dự nguồn phát triển Đảng năm 2019: cô Hương, thầy Mãi.

Đồng chí Huỳnh Thị Ái Chi (đứng) thông qua báo cáo tự giám sát

Về công tác tháng 8/2019, chi bộ biểu quyết thông qua một số nội dung: Về công tác chính trị, tư tưởng: Tất cả đảng viên phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, an tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Toàn thể CB, GV, NV thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi đảng viên phải trung thực, khách quan trong công tác phê bình và tự phê bình. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Mỗi ĐV luôn thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong công tác, tại gia đình và địa phương cư trú. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức cán bộ:  Một đảng viên dự lớp đảng viên chính thức, cử thầy Mãi học lớp cảm tình Đảng (nếu có).Về lãnh đạo các đoàn thể: Lãnh đạo Đoàn thanh niên: Theo dõi việc thực hiện nội quy, nề nếp của HS.Phân công cờ đỏ trực theo dõi gữa các lớp. Ổn định cơ cấu BCH Liên đội. Lãnh đạo công đoàn: Dự thảo kế hoạch thi đua CĐ, chuẩn bị hội nghị CB-CC-VC; triển khai công tác viết SKKN ở các tổ. Theo dõi hoạt động giảng dạy của giáo viên, ngày giờ công lao động củả NV. Công tác chuyên môn: Họp HĐ phân công, xếp thời khóa biểu, phân công làm đề tài KHKT; triển khai một số nội dung theo CV1260/SGD.Tham dự các lớp tập huấn BDTX, chính trị hè do PGD tổ chức; tổ chức họp PHHS.  Tổ chức sinh hoạt tuần lễ học tập đầu tiên. Theo dõi hoạt động dạy – học từ tuần 1 đến tuần 3.Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh./.