Họp chi bộ tháng 3/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 04/03/2023 Chi bộ Trường THCS Thị Trấn tổ chức họp chi bộ định kì. Đến tham dự có đồng chí: Đặng Phước Thảo – ĐUV- Phó chủ tịch HĐND Thị Trấn.

Nội dung họp chi bộ:

  • Kể chuyện Bác Hồ
  • Thông qua thông tin nội bộ
  • Báo cáo giám sát
  • Thông qua báo cáo tháng 22023 và kế hoạch tháng 3/2023
  • Thảo luận, đóng góp ý kiến