Kế hoạch tuyên truyền toàn dân phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 của Công an tỉnh Kiên Giang

Lượt xem:

Đọc bài viết