KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN THI ĐUA THỨ NHẤT, KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT”

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN THI ĐUA THỨ NHẤT, KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT”
Chủ điểm “Đọc sách mỗi ngày”: Liên đội tổ chức các hoạt động như trang trí góc thư viện lớp học; Tổ chức cho học sinh đọc sách tại góc thư viện trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ; Tiếp tục triển khai phong trào “Mỗi tuần một cuốn sách hay” trong giờ sinh hoạt dưới cờ; Thư viện trường phục vụ học sinh đọc sách trong giờ ra chơi hằng ngày trong thư viện. Các hoạt động được triển khai xuyên suốt, giúp các em yêu thích sách, triển khai có hiệu quả phong trào “đọc và làm theo báo Đội”.