Tập huấn giới thiệu các SGK mới được Bộ phê duyệt bổ sung (Sách Thể dục 8, Bộ Chân trời sáng tạo)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào 15h00 ngày 17/03/2023 tại phòng Tin học 1. Thầy Đình Duy (phụ trách CNTT), thầy Hoàng Duy, thầy Sớm, thầy Lùng, thầy Tuấn Kiệt tham gia dự Tập huấn giới thiệu các SGK mới được Bộ phê duyệt bổ sung (Sách Thể dục 8, Bộ Chân trời sáng tạo).

Chủ đề: NXBGDVN – Hội thảo Giới thiệu Sách giáo khoa, thiết bị giáo dục theo CTGDPT2018 – Ngày 17/03/2023
Thời gian: 17 thg 3 2023 07:00 SA Việt Nam

Tham gia Zoom cuộc họp
https://zoom.us/j/92106069881?pwd=ODI3cDZCbmFveG5razVxUzhlbjNDUT09

ID cuộc họp: 921 0606 9881
Mật mã: 20232023

Ảnh và bài: Đình Duy