Tham dự cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 72-CV/HĐĐ tỉnh Kiên Giang ngày 01/02/2023 về việc tham dự cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52. Liên đội THCS Thị Trấn đã triển khai đến các chi đội. Kết quả có 27/27 chi đội tham gia với 27 bài dự thi. Liên đội tổng hợp và gửi dự thi theo kế hoạch./.