Tham dự Kế hoạch tháng thanh niên năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn Vĩnh Thuận về việc tổ chức hoạt động tháng thanh niên năm 2023 . Hôm nay ngày 06/03/2023 BCĐ tháng thanh niên tổ chức triển khai Kế hoạch tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề : “Tuổi trẻ Thị trấn Vĩnh Thuận tiên phong chuyển đổi số” . Đến dự có đồng chí Trần Văn Mãnh, P. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Thị trấn, đồng chí Trần Văn Như – PCT UBND Thị trấn là Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Bí Thư Thị đoàn Phó Trưởng ban, cùng các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo tháng thanh niên và các đồng chí là bí thư chi đoàn trực thuộc cùng tham dự. Qua thảo luận tập thể thống nhất đề ra 03 nhóm chỉ tiêu chính trong tháng thanh niên và thống nhất ra quân ngày 8/3/2023 và tổng kết ngày 14/4/2023.