Thời khóa biểu tháng 11/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/11/2020, Ban giám hiệu trường THCS Thị Trấn ra quyết định điều chỉnh phân công và Thời khóa biểu, áp dụng từ ngày 16/11/2020 (kèm theo phân công và TKB chi tiết).

Bảng phân công nhân sự tháng 11/2020:

Thời khóa biểu tháng 11/2020 (áp dụng từ ngày 16/11/2020)