Tiếp thu Học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18 và 19/02/2023 chi bộ trường THCS Thị tiếp thu Học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đ/c Võ Thanh Xuân- UVTV, Trưởng BTG huyện ủy Vĩnh Thuận-Giám đốc trung tâm chính trị huyện và đ/c Dương Út Cưng, HUV- Phó ban tuyên giáo Huyện uỷ báo cáo triển khai với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Một số hình ảnh: