Tổ Khoa học tự nhiên tổ chức tiết Bài học minh họa lần thứ nhất, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 51/KH-THCSTTr, ngày 14 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thị Trấn về việc xây dựng kế hoạch năm học 2019- 2020;

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-THCSTTr, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thị Trấn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn, năm học 2019-2020;

Sau thời gian chuẩn bị, trao đổi, thảo luận và thống nhất của tổ chuyên môn thì vào lúc 7 giờ, ngày 03 tháng 10 năm 2019, cô Dương Hồng Phước đã tiến hành tổ chức dạy tiết Bài học minh họa lần thứ nhất ở môn Sinh học, bài 14 Thân dài ra do đâu và được giảng dạy tại lớp 6F1

Tiết học được tổ chức sinh động, linh hoạt với nhiều hình thức học tập khác nhau: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp … Học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập với sự điều hành, hướng dẫn của giáo viên. Thông qua tiết học học sinh không những chiếm lĩnh được tri thức mới mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng như: kỹ năng tổ chức, điều hành, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình … Nhìn chung tiết Bài học minh họa đạt được mục tiêu giáo dục ban đầu đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong tiết học.