TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1691/SGDĐT-GDTX ngày 13/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Hôm nay lúc 7h Trường THCS Thị Trấn tổ chức khai mạcTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019

Khẩu hiệu truyên truyền về Tuần lễ học tập suốt đời (trước cổng trường)

– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 (01/10/2019-07/10/2019)

– Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi!

Nội dung:

          – Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

          –   Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “ Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống…  

          – Phát động các lớp tạo góc thư viện trong lớp học. 

          – Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.

          – Đọc sách dùm bạn qua chương trình phát thanh học đường.

          – Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.

          – Phát động học sinh tặng sách cho thư viện trường.

          – Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định

Một số hình ảnh:

Em Trịnh Bình LAn Anh giới thiệu quyển sạch hay: Quyển sách “Kể chuyện Bác Hồ tập 1”

Chi Đội 7E1 xếp sách Nghệ Thuật

Trình bày xếp sách Nghệ Thuật