Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi đua năm 2022 công đoàn.

Kế hoạch thi đua năm 2022 công đoàn.

Lượt xem:

...
Ra mắt bộ sổ tay chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà

Ra mắt bộ sổ tay chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà

Lượt xem:

Ra mắt bộ sổ tay chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà Bộ sổ tay bao gồm: Sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, Sổ tay sử dụng thuốc an toàn tại nhà (cập nhật sử dụng kháng virus Monulpiravir) và Sổ tay chăm sóc sức khỏe thai phụ trong dịch COVID-19. Trong đó, Sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà do... ...
Sổ tay phòng chống covid trong trường học

Sổ tay phòng chống covid trong trường học

Lượt xem:

...
Những lưu ý đối với Học sinh khi trở lại trường học

Những lưu ý đối với Học sinh khi trở lại trường học

Lượt xem:

...
TUYÊN TRUYỀN COVID_19

TUYÊN TRUYỀN COVID_19

Lượt xem:

Hình ảnh tuyên truyền phòng chống Covid_19 ...
Trang 1 / 212 »