Hình ảnh lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 tại trường THCS Thị Trấn

Lượt xem: