Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1777/QĐ-UBND 18/07/2021 Quyết định, Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg