Ngày 13/02/2023 trường THCS Chính thức được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia Mức 1 làn thứ 3, giai đoạn 2023-2028

Lượt xem: