Lịch dự giờ tuần 8

Lịch dự giờ tuần 8

Lượt xem:

...
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO TÔNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG NHÀ TRƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO TÔNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 98/KH-BCĐ, ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác phòng chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh... ...
TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2019

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2019

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1691/SGDĐT-GDTX ngày 13/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Hôm nay lúc 7h Trường THCS Thị Trấn tổ chức khai mạcTuần... ...
BÁO CÁO THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

BÁO CÁO THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 7

Lịch dạy thay tuần 7

Lượt xem:

...
Kế hoạch kể truyện trong Sinh Hoạt Dưới Cờ đầu tuần

Kế hoạch kể truyện trong Sinh Hoạt Dưới Cờ đầu tuần

Lượt xem:

...
Lịch dự giờ tuần 6

Lịch dự giờ tuần 6

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »