Tổ Khoa học tự nhiên tổ chức tiết Bài học minh họa lần thứ nhất, năm học 2019-2020

Tổ Khoa học tự nhiên tổ chức tiết Bài học minh họa lần thứ nhất, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 51/KH-THCSTTr, ngày 14 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thị Trấn về việc xây dựng kế hoạch năm học 2019- 2020; Thực hiện kế hoạch số 64/KH-THCSTTr, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thị Trấn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn, năm học 2019-2020; Sau... ...
Lịch dự giờ tuần 9

Lịch dự giờ tuần 9

Lượt xem:

...