LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 của BCĐ Tháng Thanh niên thị trấn Vĩnh Thuận về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023. Ngày 08/3/2023, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên thị trấn Vĩnh Thuận phối hợp với Ban lãnh đạo Khu phố và chi đoàn Vĩnh Đông 2 tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên thị trấn Vĩnh Thuận năm 2023... ...