Họp chi bộ tháng 3/2023

Họp chi bộ tháng 3/2023

Lượt xem:

Chiều ngày 04/03/2023 Chi bộ Trường THCS Thị Trấn tổ chức họp chi bộ định kì. Đến tham dự có đồng chí: Đặng Phước Thảo – ĐUV- Phó chủ tịch HĐND Thị Trấn. Nội dung họp chi bộ: Kể chuyện Bác Hồ Thông qua thông tin nội bộ Báo cáo giám sát Thông qua báo cáo tháng 22023 và kế hoạch tháng 3/2023 Thảo luận, đóng góp ý kiến ...
Tham dự Kế hoạch tháng thanh niên năm 2023

Tham dự Kế hoạch tháng thanh niên năm 2023

Lượt xem:

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn Vĩnh Thuận về việc tổ chức hoạt động tháng thanh niên năm 2023 . Hôm nay ngày 06/03/2023 BCĐ tháng thanh niên tổ chức triển khai Kế hoạch tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề : “Tuổi trẻ Thị trấn Vĩnh Thuận tiên phong chuyển đổi số” . Đến dự có đồng chí Trần Văn Mãnh, P. Bí thư Đảng... ...
Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 3/2023

Nội dung họp tổ lần thứ nhất, tháng 3/2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 3/2023

Kế hoạch tháng 3/2023

Lượt xem:

...
Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 02/2023

Nội dung họp tổ lần thứ hai, tháng 02/2023

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 25

Lịch dạy thay tuần 25

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 24

Lịch dạy thay tuần 24

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 23

Lịch dạy thay tuần 23

Lượt xem:

...
Lịch dạy thay tuần 22

Lịch dạy thay tuần 22

Lượt xem:

...
Ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 08/03

Ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 08/03

Lượt xem:

...