BCH CĐCS trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

BCH CĐCS trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Lượt xem:

– Thực hiện Hướng dẫn số 63/HD-LĐLĐ ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. – Vào lúc 15 giờ, ngày 8/3/2023 Ban chấp hành CĐCS trường THCS Thị Trấn đã... ...
Nữ đoàn viên, CNVCLĐ CĐCS trường hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam”

Nữ đoàn viên, CNVCLĐ CĐCS trường hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam”

Lượt xem:

– Thực hiện Hướng dẫn số 63/HD-LĐLĐ ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. – Ban chấp hành CĐCS trường THCS Thị Trấn phát động đến nữ đoàn viên, CNVCLĐ hưởng... ...
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

Lượt xem:

...